Jak se připravit na pohovor v angličtině

Vyzkoušet 1. hodinu zdarma
Napsal/a Jana Kochová, dne 6.09.2018

Ucházíte se o pracovní místo, které vyžaduje výbornou znalost anglického jazyka? Nebo chcete vycestovat za prací do zahraničí? Pak je tento článek právě pro vás. Dozvíte se, co můžete od takového pohovoru v anglickém jazyce čekat, a aby jste měli jistotu, že jste připraveni, nacvičit si ho pak můžete s lektorem po Skypu. Další v pořadí připravujeme článek, který vám přiblíží seznam otázek personalistů, které často pokládají při pohovoru.

Aby vás personalista na pohovor vůbec pozval, budete muset nejprve zaslat na firemní oddělení lidských zdrojů (Human Resources) váš životopis a průvodní dopis neboli „Cover letter“, oba napsané samozřejmě v angličtině. Průvodní dopis by měl obsahovat krátký odstavec o tom, co můžete jako jednotlivec společnosti nabídnout a proč pro ni chcete pracovat. Při jeho psaní si dávejte pozor na gramatiku a použité časy, vyhněte se jednoduchým větám o méně než čtyřech slovech, ale zároveň se nepouštějte do složitých souvětí. Tam totiž nejvíce hrozí, že uděláte chybu.

Už jeho úroveň o vás dokáže ledacos vypovědět, soustřeďte se na jeho pečlivý překlad a popravdě uveďte všechny své dosavadní pracovní zkušenosti. To samé platí i pro váš životopis, kde by navíc vaše znalost anglického jazyka měla být uvedena jako aktivní a nezapomeňte dodat příslušnou úroveň podle SERR (Společný evropský referenční rámec). SERR označuje jazykové úrovně od A1 až po C2, kdy A1 je přibližně jazyková úroveň dítěte na konci sedmé třídy základní školy a C2 je jazykový úroveň rodilého mluvčího. Je doporučeno vaši úroveň doložit mezinárodně uznávaným certifikátem například z jazykové školy. Své znalosti rozhodně nepřeceňujte, není dobré uvádět, že máte úroveň B2 nebo C1, když jste například na úrovni B1. Dalším aspektem je ovládání odborné angličtiny. Ta je pro získání zaměstnání mnohem důležitější než angličtina pro běžnou komunikaci a bez ní se na pohovoru většinou nehnete.

K přípravě na pohovor samozřejmě patří i studium základních informací o firmě, ve které se ucházíte o práci. Zkuste se na webových stránkách společnosti přepnout do jejich anglické verze a projít si ji. Dozvíte se nejen to, čím se firma zabývá, ale je možné, že najdete i detaily o pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Přesně tyto anglické texty se vám budou k pohovoru hodit.

Vyvarujte se učení odpovědí zpaměti, naučte se jen klíčová slovíčka. Pokud budete odříkávat naučenou řeč, je možné, že budete působit křečovitě a můžete být nervózní z toho, aby jste na něco nezapomněli. Navíc tím riskujete, že vás personalista při vašem monologu přeruší, vy ztratíte nit a už nedokážete na předchozí věty navázat. Před pohovorem je také vhodné se rozmluvit. Využijte buď pomoci druhé osoby, nebo si rozhovor s personalistou projděte jen tak pro sebe v hlavě. Naučte se plynule přepínat z jednoho jazyka do druhého, umět bleskurychle reagovat v obou jazycích se vám může hodit.

Na pohovor si připravte dvě kopie životopisu, kopii jazykového certifikátu a prezentovat můžete i ukázku své práce. Průvodní dopis již není potřeba. Samozřejmě pamatujte i přes veškerý stres, který vás může doprovázet, na pravidla etikety.

Můžete se setkat i s případem, kdy chce váš budoucí zaměstnavatel poznat písemnou úroveň vaší angličtiny. To, že výborně rozumíte a domluvíte se, totiž ještě neznamená, že jazyk ovládáte i v písemné formě. Právě ta totiž velkému množství lidí činí velké problémy, protože i když jazyk aktivně používají, tak jeho písemnou formu většinou využívají nejméně. Vaši úroveň znalostí již trochu sice nastínil průvodní dopis, ale s tím vám mohl při jeho sepisování někdo pomoci. Testování písemného projevu může mít několik podob, např. gramatický test, ve formě klasického testu, kdy máte na výběr z několika možností, další variantou je doplňování vynechaných slov ve větě nebo hledání a oprava chyb v textu. Tyto testy bývají zaměřené na hlavní gramatické jevy a fráze, které je dobré si před pohovorem projít. Tento test může být doplněn i o test slovní zásoby, případně testem prověřující vaši schopnost psát obchodní korespondenci. Slovíčka pro test slovní zásoby se již musíte naučit zpaměti, anglická obchodní korespondence se od té české liší jen v několika bodech, zaměřte se především na správná oslovení a pozdravy, které angličtina používá.

Při pohovoru v cizím jazyce hodně záleží na sebevědomí a osobnosti, menší gramatické chyby v běžné mluvené konverzaci nejsou až tak důležité. Určitě se nebojte mluvit, i když si nejste jisti gramatikou. Personalista pochopí, co mu chcete sdělit, a působí to lépe než trapné ticho.

Samotný pohovor povede personalista. Jako zahřívací otázka často zazní dotaz na nějaké informace o vás, o vaší rodině, koníčcích, poslední dovolené nebo třeba domácím mazlíčkovi. Ne že by byly tyto informace nějak stěžejní, slouží spíše k rozmluvení a uvolnění atmosféry. Následovat mohou otázky na minulé zaměstnání, vzdělání a vztahy na pracovišti. Oblíbená je také otázka typu „Kde se vidíte za pět let?“, z které si personalista udělá obrázek o vašich ambicích. Řeč může přijít i na firmu jako takovou, na její produkty, zákazníky, historii a další informace. Je možné, že už v prvním kole budete dotázáni na očekávaný plat. Rozhodně však není slušné, aby se na něj hned v prvním kole ptal sám uchazeč.

Nečekejte, že budete hned vědět zda jste uspěli. Většinou vás personální oddělení kontaktuje až několik dní po pohovoru, samotný proces může však trvat týdny. Pokud už vám doba přijde podezřele dlouhá, nebojte se na personální oddělení zavolat a informovat se o průběhu.

Přejeme vám hodně štěstí!

Jak jsme již zmínili v úvodu, na pohovor v anglickém jazyce vás připraví i naši lektoři v rámci jazykovového kurz angličtiny. Stále můžete vyzkoušet i 1. hodinu zdarma!

chevron-down