Angličtina a falešní (ne)přátelé

Vyzkoušet 1. hodinu zdarma
Napsal/a Jana Kochová, dne 6.09.2018

Věděli jste, že ne každý, kdo je „sympathetic“ vám je sympatický? A že v anglicky mluvících zemích se v „gymnasium“ nestuduje, ale cvičí?

Významnou a nedílnou součástí osvojování angličtiny je získání bohaté slovní zásoby. Slovíčka jsou přece základní stavební kameny, díky kterým jsme schopni dát dohromady srozumitelnou, i když možná ne úplně gramaticky správnou větu. Čím hlouběji se do poznávání tohoto jazyka noříme, tím více se jím můžeme bavit a hrát si s ním. Jsou zde ale i taková slova, která nás spíše zmatou. Říkáme jim ‚False friends‘.

CO JSOU FALSE FRIENDS?

‚False Friends‘, neboli falešní přátelé, jsou slova ve dvou jazycích, která se formou podobají, ale významově se liší.
A proč jim říkat zrovna falešní přátelé? Toto označení pravděpodobně vzniklo na základě pocitu, který ve vás vyvolají.

Jen si představte, jak narazíte v anglickém textu na slovo, které se podobá slovu českému. Zajásáte, to je jasné. I když jsme se to slovo neučili, význam znám… ale počkat! Vždyť takhle ta věta přece nedává smysl! I s tím se ale dá bojovat. 😉

Tady najdete seznam nejčastějších anglických a českých slov, které se podobají formou, nikoliv však významem:

sympathetic – soucitný
Mary was sympathetic towards John’s family problems.
sympatický – nice, likeable
My wife is a very likeable woman!

concurrence – souběh (událostí), shoda
The concurrence of heavy rain and strong winds delayed the plane’s departure.
konkurence – competition
He went to the shop to check out the competition.

actual – Skutečný, opravdový
The discount price was much less than the actual price.
aktuální – current, present
I started my current job in 2001.

billion – milliarda
The world population is nearly 7 billion inhabitants.
bilión – trillion
I hear trillions of voices.

closet – skříň
She has a closet full of dresses.
klozet – toilet
There is a toilet right next to the bath-tube.

brigade – oddíl, sbor, útvar
The fire brigade arrived to fight the flames.
brigáda – part-time job, holiday job
I’m looking for a part-time job in a supermarket.

gymnasium – tělocvična
There is a gymnasium in our school, where we play basketball every Monday.
gymnázium – Grammar school, High school
He is a grammar school teacher.

protection – ochrana
Vitamin B gives protection against infection
protekce – favouritism
The parents strongly deny favouritism towards one of their children.

PROBOHA PROČ? Je mi jasné, co se vám asi teď honí hlavou. Jak to, že se vůbec něco takového stane?

Pro vysvětlení bychom se museli podívat na původ každého slova zvlášť. Zejména v minulosti (ale i dnes!) se mnoho slov přejalo z jiných jazyků, především z těch, které byly nejvíce rozšířeny, například z latiny, francouzštiny atd. Někdy si slova našla cestu do běžné mluvy a zapadla, někdy se prostě neuchytili. A také jsou slova, která zůstala na půli cesty, tedy uchytili se, ale s posunutým významem.

Další příčinou mohou být historické okolnosti. Vezměte si například výše zmíněné gymnázium. Byť dnes běžné české slovo, původem převzato z němčiny v období germanizace. Takže mezi češtinou a němčinou to žádný falešný přítel není. Ale nebylo, jak by se toto slovo uchytilo v angličtině.

NENECHTE SE ODRADIT

Falešní přátelé nejsou ale úskalím jen v angličtině. Každý jazyk má své záludnosti a my se jimi nesmíme nechat odradit!

Slovíčka mají totiž tu výhodu, že se dají osvojit často příjemnou formou:

Čtěte! Čtení je velice účinné pro osvojení cizích slov, a navíc si můžete vybrat článek či knihu, která vás bude určitě zajímat.

Raději sledujete filmy či seriály? Přidejte si titulky, sami budete překvapeni, jak vám to do té hlavy naleze

Rozhlížejte se! Angličtina je všude kolem nás, v názvech firem a podniků, v reklamách, v dopravních prostředcích … stačí se jen dívat.

A nebo vyzkoušejte naše lekce angličtiny přes Skype a my vám dáme další skvělé návody na to, jak si ta záludná slovíčka jednou provždy zapamatovat! 😉

 

_____________________________________________________________________________

Šárka Grofová Langon.cz

Autorka článku: Šárka Grofová

naše úžasná lektorka angličtiny

chevron-down