5 trapných chyb z pracovního prostředí

Vyzkoušet 1. hodinu zdarma

Vybrala jsem pět slov z pracovního prostředí, která často způsobují problémy a dělají se v nich chyby. Některá slova totiž znějí v různých jazycích podobně, ba dokonce stejně, přesto však znamenají něco JINÉHO. O to jsou záludnější.

Ještě než se pustíte do článku, který vám nabídne pár užitečných informací o častějším výskytu chyb, kterých jsem se dopustila já nebo mí studenti, chtěla bych zdůraznit následující: Dělat chyby je normální, lidské, a pokud se chcete dobře naučit cizí jazyk, přijměte to jako součást vaší cesty. I to je způsob, jak se stát v dané oblasti chytřejší.

Jeden z důvodů, který vám brání plynně mluvit německy, může být strach! Ten svazuje váš projev z obavy, že řeknete něco špatně nebo, nedej bože, že se stanete ne zcela srozumitelnými. Z vlastní zkušenosti vím, jak strach dokáže brzdit další rozvoj a pokrok v cizím jazyce. Proto to berte tak, že „chybami se člověk učí“!

Před pár lety jsem byla o letních prázdninách na praxi u jedné firmy v Rakousku.  Tenkrát byla moje němčina ještě v plenkách a já natahovala pořádně uši, abych rozuměla všem “zásadním” věcem a mohla tak u této firmy pracovat.

Během dne se mi stávalo, že mi moji rakouští kolegové neustále přáli dobrou chuť. Bylo mi to divné, jelikož se to stávalo i v době, kdy už bylo dávno po obědě. Někdy mi jídlo leželo už dvě hodiny v žaludku a oni mi s úsměvem na tváři neustále opakovali: „Mahlzeit, Andrea.”

A tak se dostáváme k prvnímu slovu, které vás může stejně jako mě před pár lety v jedné z německy mluvících zemí překvapit.

1. Mahlzeit

Toto slovo má dva významy. Používá se nejen jako přání dobré chuti, ale také jako pozdrav během poledne.

Mahlzeit! Dobrou chuť!

Mahlzeit! Dobré poledne! 

2. der Profi / der Experte, die Expertin / professionell

S jedním mým studentem jsme se nedávno bavili o povoláních a on začal vyprávět o své přítelkyni, která pracuje jako vizážistka. Chtěl mi sdělit, že daná osoba je profík, a použil slovo „professionell“. Vyjádřil se následovně:

Sie ist eine Professionelle! 

A jaký byl výsledek? Začala jsem se smát, což uvedlo studenta do rozpaků, jelikož netušil, kde udělal chybu. Vždyť slova „profík“ a „ die Professionelle“ znějí podobně. V čem tedy tkví komično jeho výroku? Zde je vysvětlení:

Věta, kterou student použil, doslovně znamená: „Je prostitutka.”          

Nakonec jsme se tomu společně zasmáli a naučili se nová slovíčka, která, dle mého mínění, už jen tak nezapomene.

Říci, že je někdo expert nebo profík, se dá více způsoby. Ukážu vám to na příkladu mého studenta:

  • Sie ist eine professionelle Visagistin./ Je profesionální vizážistka.
  • Sie ist der Profi. / Je profík.
  • Sie ist die Expertin auf ihrem Gebiet. / Je expertka ve svém oboru.

 

3. der Ferienjob / die Brigade

Často se mi stává, že mí studenti neumějí správně formulovat tuto německou větu: „Chodil jsem v létě na brigádu.“ Mám jednu studentku, která je z Moravy a která si v létě přivydělávala tím, že chodila sbírat ovoce. Zvolila pro překlad výraz „die Brigade“ a začala vyprávět o svých zkušenostech:

„Im Sommer war ich auf eine Brigade Obst pflücken.“ 

Co je tady špatně? V němčině má slovo „die Brigade“ pouze jediný význam, a sice vojenská jednotka. S naší “brigádou”, tedy s krátkou výpomocnou prací, nemá nic společného.

Jak by měla tato věta znít správně?

  • Letzten Sommer hatte ich einen (Ferien) Job auf einer Obstplantage. / Minulé léto jsem měla brigádu na jedné ovocné plantáži.

 

4. das Praktikum / die Praxis

Zde je třeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně našeho českého slova „praxe“ za německý výraz „die Praxis“. Slovní spojení „být na praxi“ se nesprávně překládá jako „Praxis machen” namísto správného překladu “ein Praktikum machen.” Tady je příklad:

  • „Mein Auslandspraktikum habe ich bei einer Firma in Österreich absolviert und dort habe ich meine erste Praxis gewonnen. / Zahraniční praxi jsem absolvoval/a u jedné firmy v Rakousku a tam jsem získal/a moji první praxi.

 

5. der Konkurs / das Bewerbungsgespräch, das Vorstellungsgespräch

S některými studenty se připravujeme na přijímací pohovor v německém jazyce. Je to téma, které mě nesmírně baví, a neustále se v něm vzdělávám. Nedávno jsme s jedním studentem procvičovali nejčastěji používané otázky u pracovních pohovorů a hledali na ně odpovědi. Narazili jsme na slovíčko „konkurz“ a řešili správný překlad následující věty do němčiny: „ Dobrý den, přišel jsem na konkurz…“

Tady si dávejte pozor! Proč?

Slovo „der Konkurs“ má v němčině jen jediný význam, a to „bankrot“! 

Místo toho se používají výrazy „das Bewerbungsgespräch“ (přijímací pohovor) nebo „das Vorstellungsgespräch“ (přijímací pohovor). Zde uvádím příklad:

  • Guten Tag, ich bin hier wegen meines Vorstellungsgespräches. / Dobrý den, jsem tady kvůli pracovnímu pohovoru.

A co vy? Jak vnímáte své chyby? Bojíte se jich? A co takhle zatočit se strachem už jednou provždy a získat tak odvahu promluvit v cizím jazyce?

____________________________________________________________________

Andrea Popelková Langon.cz

Autorka článku: Andrea Popelková

naše úžasná lektorka němčiny

chevron-down