Němčina | Langon.cz

Přiveďte kamaráda, sekretářku nebo tetičku, a máte u nás 2 lekce navíc zdarma k vašemu dalšímu předplatnému.

Stálí klienti prostě musí dostat něco extra. Vy od nás získáte jednu lekci zdarma při každém 3. předplatném 15 lekcí.

Chcete překvapit své blízké dárkem, který má opravdovou cenu? Jazykový kurz přes Skype je jasná volba. Tady vám povíme, jak na to.

5 trapných chyb z pracovního prostředí LANGON trapne chyby min

Němčina

Vybrala jsem pět slov z pracovního prostředí, která často způsobují problémy a dělají se v nich chyby. Některá slova totiž znějí v různých jazycích podobně, ba dokonce stejně, přesto však znamenají něco JINÉHO. O to jsou záludnější.

Ještě než se pustíte do článku, který vám nabídne pár užitečných informací o častějším výskytu chyb, kterých jsem se dopustila já nebo mí studenti, chtěla bych zdůraznit následující: Dělat chyby je normální, lidské, a pokud se chcete dobře naučit cizí jazyk, přijměte to jako součást vaší cesty. I to je způsob, jak se stát v dané oblasti chytřejší.

Jeden z důvodů, který vám brání plynně mluvit německy, může být strach! Ten svazuje váš projev z obavy, že řeknete něco špatně nebo, nedej bože, že se stanete ne zcela srozumitelnými. Z vlastní zkušenosti vím, jak strach dokáže brzdit další rozvoj a pokrok v cizím jazyce. Proto to berte tak, že „chybami se člověk učí“!

5 trapných chyb z pracovního prostředí 20170604 162310

Před pár lety jsem byla o letních prázdninách na praxi u jedné firmy v Rakousku.  Tenkrát byla moje němčina ještě v plenkách a já natahovala pořádně uši, abych rozuměla všem "zásadním" věcem a mohla tak u této firmy pracovat.

Během dne se mi stávalo, že mi moji rakouští kolegové neustále přáli dobrou chuť. Bylo mi to divné, jelikož se to stávalo i v době, kdy už bylo dávno po obědě. Někdy mi jídlo leželo už dvě hodiny v žaludku a oni mi s úsměvem na tváři neustále opakovali: „Mahlzeit, Andrea."

A tak se dostáváme k prvnímu slovu, které vás může stejně jako mě před pár lety v jedné z německy mluvících zemí překvapit.

1. Mahlzeit

Toto slovo má dva významy. Používá se nejen jako přání dobré chuti, ale také jako pozdrav během poledne.

Mahlzeit! Dobrou chuť!

Mahlzeit! Dobré poledne! 

2. der Profi / der Experte, die Expertin / professionell

S jedním mým studentem jsme se nedávno bavili o povoláních a on začal vyprávět o své přítelkyni, která pracuje jako vizážistka. Chtěl mi sdělit, že daná osoba je profík, a použil slovo „professionell“. Vyjádřil se následovně:

Sie ist eine Professionelle! 

A jaký byl výsledek? Začala jsem se smát, což uvedlo studenta do rozpaků, jelikož netušil, kde udělal chybu. Vždyť slova „profík“ a „ die Professionelle“ znějí podobně. V čem tedy tkví komično jeho výroku? Zde je vysvětlení:

Věta, kterou student použil, doslovně znamená: „Je prostitutka."          

5 trapných chyb z pracovního prostředí elena ferrer 176287

Nakonec jsme se tomu společně zasmáli a naučili se nová slovíčka, která, dle mého mínění, už jen tak nezapomene.

Říci, že je někdo expert nebo profík, se dá více způsoby. Ukážu vám to na příkladu mého studenta:

  • Sie ist eine professionelle Visagistin./ Je profesionální vizážistka.
  • Sie ist der Profi. / Je profík.
  • Sie ist die Expertin auf ihrem Gebiet. / Je expertka ve svém oboru.

 

3. der Ferienjob / die Brigade

Často se mi stává, že mí studenti neumějí správně formulovat tuto německou větu: „Chodil jsem v létě na brigádu.“ Mám jednu studentku, která je z Moravy a která si v létě přivydělávala tím, že chodila sbírat ovoce. Zvolila pro překlad výraz „die Brigade“ a začala vyprávět o svých zkušenostech:

„Im Sommer war ich auf eine Brigade Obst pflücken.“ 

Co je tady špatně? V němčině má slovo „die Brigade“ pouze jediný význam, a sice vojenská jednotka. S naší "brigádou", tedy s krátkou výpomocnou prací, nemá nic společného.

Jak by měla tato věta znít správně?

  • Letzten Sommer hatte ich einen (Ferien) Job auf einer Obstplantage. / Minulé léto jsem měla brigádu na jedné ovocné plantáži.

 

4. das Praktikum / die Praxis

Zde je třeba dávat pozor, aby nedošlo k záměně našeho českého slova „praxe“ za německý výraz „die Praxis“. Slovní spojení „být na praxi“ se nesprávně překládá jako „Praxis machen" namísto správného překladu "ein Praktikum machen." Tady je příklad:

  • „Mein Auslandspraktikum habe ich bei einer Firma in Österreich absolviert und dort habe ich meine erste Praxis gewonnen. / Zahraniční praxi jsem absolvoval/a u jedné firmy v Rakousku a tam jsem získal/a moji první praxi.

 

5. der Konkurs / das Bewerbungsgespräch, das Vorstellungsgespräch

S některými studenty se připravujeme na přijímací pohovor v německém jazyce. Je to téma, které mě nesmírně baví, a neustále se v něm vzdělávám. Nedávno jsme s jedním studentem procvičovali nejčastěji používané otázky u pracovních pohovorů a hledali na ně odpovědi. Narazili jsme na slovíčko „konkurz“ a řešili správný překlad následující věty do němčiny: „ Dobrý den, přišel jsem na konkurz…“

Tady si dávejte pozor! Proč?

Slovo „der Konkurs“ má v němčině jen jediný význam, a to „bankrot“! 

Místo toho se používají výrazy „das Bewerbungsgespräch“ (přijímací pohovor) nebo „das Vorstellungsgespräch“ (přijímací pohovor). Zde uvádím příklad:

  • Guten Tag, ich bin hier wegen meines Vorstellungsgespräches. / Dobrý den, jsem tady kvůli pracovnímu pohovoru.

A co vy? Jak vnímáte své chyby? Bojíte se jich? A co takhle zatočit se strachem už jednou provždy a získat tak odvahu promluvit v cizím jazyce?

____________________________________________________________________

Andrea Popelková Langon.cz

Autorka článku: Andrea Popelková

naše úžasná lektorka němčiny

Pracovní pohovor v cizím jazyce? Takhle to zvládnete ! LANGON min

Němčina

Pokud vás v blízké době čeká pracovní pohovor a ve svém životopise uvádíte znalost některého cizího jazyka, může se stát, že si to váš potenciální zaměstnavatel bude chtít prověřit. Takové chvíle se ale nemusíte bát. Kdo je připraven, není překvapen. Tady přinášíme několik tipů, jak v takové chvíli můžete zachovat klid a zazářit.

 

Pracovní pohovor v cizím jazyce? Takhle to zvládnete ! Výstřiže

 

Připravte si slovní zásobu

Ať už hledáte práci v jakémkoli oboru, je vždy dobré naučit se alespoň několik základních slovíček daného oboru. Ve finanční sféře to mohou být třeba slovíčka jako daně, faktura či rozpočet, pro zdravotnické profese se vám jistě budou hodit základní pojmy ohledně lidského těla a nemocí. Samozřejmě není možné ovládnout slovní zásobu celého odvětí během několika dnů, můžete si ale sestavit malý seznam slov, která ve své práci běžně užíváte.

TIP! Aby vám učení slovíček šlo rychle, věnujte několik minut vytvoření oboustranných kartiček. Na jednu stranu si napište slovíčka v cizím jazyce (doporučuji 3– 5 na jednu kartičku), na stranu druhou si napište jednoduchou definici slov také v cizím jazyce.

Pokud se na to necítíte dost zdatní, můžete samozřejmě použít i český překlad. Když budete mít dvě nebo tři kartičky vždy u sebe, můžete si slovíčka opakovat v každé volné chvíli, třeba v dopravní zácpě, při čekání na autobus nebo ve frontě v obchodě.

 

Prostudujte si otázky

Klasické pohovorové otázky všichni známe. Víte ale, jak se vás můžou zeptat v cizím jazyce? Zkuste si sami pro sebe otázky přeložit a sepsat. Pak si na internetu vyhledejte nejčastější pohovorové otázky v daném jazyce (jistě najdete hned několik užitečných stránek)  a zkontrolujte, jestli se vaše znění shoduje,  nebo výrazně liší. Když budete vědět, jak otázky v daném jazyce můžou vypadat, nebudete u pohovoru  zaskočeni jejich zněním a snáz na ně odpovíte.

Máte-li otázky už vyhledané,   je na řadě připravit si odpovědi. Myslete na to, že u pohovoru nejspíš nebudete mít moc času na rozmyšlenou, i doma tedy zkuste odpovídat spontánně a rychle. Požádejte kamaráda (nebo ideálně svého lektora), aby si s vámi takový pohovor natrénoval.

Pokud najdete někoho, kdo daný jazyk dobře ovládá, může vás rovnou upozornit na chyby, které děláte, a pochválit za to, co děláte dobře. Pokud nikoho nenajdete, zkuste se alespoň nahrát na kameru. Zpětně sami některé chyby odhalíte a poslouží vám to i jako užitečný trénink.

 

Pracovní pohovor v cizím jazyce? Takhle to zvládnete ! seemi samuel 15564

 

Záchranné fráze

Před každým důležitým setkáním v cizím jazyce, tedy nejen před pohovorem, je velmi užitečné si připravit několik záchranných frází. Měly by to být věty všeobecného charakteru, kterými si vypomůžete, budete-li potřebovat čas, nebudete-li si úplně jistí svou odpovědí nebo nebudete druhé straně rozumět. Jak můžou takové fráze vypadat? Protože jsem lektorka angličtiny, dám vám několik tipů na větičky anglické, jejich ekvivalenty ale určitě najdete i v dalších světových jazycích.

Pro získání času

Let me see…

(Počkejte, přemýšlím o tom…)

Well, how shall I put it?

(No, jak to mám říct?)

This is not an easy question to answer.

(Tohle pro mě není jednoduchá otázka.)

Pokud otázce nerozumíte:

I'm sorry,I didn't hear you quite well, could you repeat the question, please?

(Promiňte, neslyšel  jsem vás úplně dobře, mohl byste tu otázku zopakovat?)

Sorry, I'm not sure what you mean.

(Promiňte, nejsem si úplně jistý , co tím myslíte.)

What exactly do you mean by the question?

(Co přesně tou otázkou myslíte?)

 

Když chcete vyjádřit svůj názor:

The way I see it, …

(Jak to vidím já, …)

What I think is that…

(Já si myslím, že…)

From my point of view…

(Z mého úhlu pohledu…)

 

Máte nějakou zajímavou zkušenost nebo vtipnou historku z pohovoru? Pokud ano, určitě se s námi podělte v komenářích! A my vám držíme palce, abyste s našimi tipy získali práci svých snů.

____________________________________________________________________

Barbora Benešová Langon.cz

Autorka článku: Barbora Benešová

naše úžasná lektorka angličtiny

TOP 5 důvodů, proč se začít učit cizí jazyk ještě dnes 3

Němčina

Hledáte neustále důvody, proč zrovna teď není vhodná doba na učení jazyků? Já vám dám 5 neodolatelných důvodů, proč byste s tím měli začít nejlíp ještě dnes!

1. Trénujete svůj mozek

Někde jsem četla, že mozek je jako sval. Stejně jako svaly musíte posilovat, aby neochably, i centrum myšlení potřebuje to správné cvičení. Při učení jazyků využíváte jak logické myšlení, tak i svou paměť. Zapojíte více oblastí mozku. To se přece hodí každému z nás.
TOP 5 důvodů, proč se začít učit cizí jazyk ještě dnes neurons 582054

2. Jazykem můžete pomáhat

Mnoho lidí se učí jazyk, aby mohli cestovat. Naučí se objednat si v restauraci nebo domluvit se s prodavačkou v obchodě. Málokoho ale napadne, že někomu může vaše znalost pomoct. Sama jsem kdysi pomohla jedné stařence v supermarketu v Rumunsku, která nemohla přečíst datum spotřeby na krabici mléka. I když jsem ze sebe jen vysypala daná čísla a nebyla jsem schopná ani poskládat celou větu, paní to vykouzlilo úsměv na tváři, moc mi poděkovala a ještě mě pochválila za to, jak hezky jsem to řekla. To je ta největší odměna!

TOP 5 důvodů, proč se začít učit cizí jazyk ještě dnes hands 1234037

 

3. Jazyk může být i zábavou

Ne každý se chce vrátit do školní lavice. Pokud ale najdete dobrého lektora, který umí lekci udělat uvolněně, podle vašich potřeb a zájmů, nemusí mít výuka jazyků vůbec nic společného se školní docházkou. S dobrým lektorem vám lekce uteče rychleji než byste chtěli, a hned po skončení se budete těšit na další setkání. Každý učitel má svůj styl, každý se navíc snaží lekce vést tak, aby nebyly nudné a stereotypní. Proto věřím, že si z hodin kromě znalostí odnesete také spoustu příjemných zážitků.

 

4. Posílíte svou imunitu

Samozřejmě nechci tvrdit, že učením jazyka dosáhnete toho, že na vás nevleze rýma nebo chřipka. Na to jsou lepší vitaminy. Některé choroby ale ohrožují právě naše centrum myšlení. Není žádným tajemstvím, že se s věkem zhoršuje naše paměť a celkově přemýšlení. Učením to všechno můžete zpomalit. Schopnost osvojit si jazyk nemizí s věkem, jak se někteří domnívají, nikdy není pozdě začít a prospět svému zdraví.

 

5. Jazyky jsou krásné

Všichni máme rádi hezké věci. Dámy si užívají krásné boty, pánové se dívají po hezkých autech. Krásu můžete najít i v jazycích. Když se zaposloucháte, každý jazyk má svou melodii, svůj rytmus, svůj vlastní zvuk. Pokud si v jazyce najdete to krásné a pochopíte, jak hezky od vás bude znít, půjde vám učení zase o něco lépe.

TOP 5 důvodů, proč se začít učit cizí jazyk ještě dnes union jack 1328428 640

 

Samozřejmě ne každý má čas docházet pravidelně do jazykového kurzu. V dnešní době je ale mnoho možností, a i vy si mezi nimi jistě vyberete způsob, který bude pro vás příjemný.

 

A co vy? Už se nějaký jazyk učíte? A cítíte na sobě nějakou změnu? Dejte nám do komentářů vědět, jak cizí jazyk prospívá právě vám. Těšíme se na vaše postřehy!

 

____________________________________________________________________

Barbora Benešová Langon.cz

Autorka článku: Barbora Benešová

naše úžasná lektorka angličtiny

5 důvodů, proč je němčina lehčí, než si myslíte 5

Němčina

Němci, jak známo, jsou proslulí především výrobou aut a skvělým fotbalem. Výborně se jim také povedlo vytvořit jazyk, kterému málokdo rozumí a nikdo se ho nechce učit. Není se čemu divit, když Ich liebe Dich zní spíš jako vojenský rozkaz než vyznání lásky. Přesto je němčina v mnoha ohledech krásná, jen je ta krása schovaná, ale o to důmyslnější.

1. Němčina má logiku.

Na rozdíl od jiných jazyků má němčina věty uspořádané logicky. Žádné logiku postrádající fráze a podobné třešničky na dortu v němčině nenajdete. Němci prostě mají ve větě pořádek, in Ordnung. Příkladem může být pravidlo v německém jazyce č. 1, že sloveso v oznamovací větě je vždy na druhém místě. Tohle je vaše mantra, kterou si budete opakovat před usnutím, nalepíte si ji na čelo a naučíte se ji nazpaměť. Když si toto pravidlo osvojíte, skládáte v němčině věty jako dětskou skládačku.

2. Němčina je, co by kamenem dohodil

Češi jsou němčinou obklopeni, a to doslova. To, že jsou Německo a Rakousko naši oficiální sousedi, mnohé věci výrazně zlehčuje. Když si chcete s někým zašprechtit naživo, nemusí procestovat lán světa. Stačí si to namířit ausgerechnet za hranice. Pokud se také například na výměnném pobytu či při cestování spřátelíte s někým z německy mluvících zemí, které nás obklopují, němčinu je pak docela snadné často procvičovat v družné konverzaci, třeba u dobrého německého weinzebieru.

5 důvodů, proč je němčina lehčí, než si myslíte 5 důvodů proč je němčina lehčí než si myslíte

3. Němčina toho má s češtinou hodně společného

No, slovenština či polština to úplně není. Ale i tak má němčina s češtinou z hlediska historického vývoje leccos společného. Slované a Germáni si nikdy moc nerozuměli a němčina si vždy tak trochu hrála na toho silnějšího kámoše. Ale právě z doby, kdy české území patřilo království Rakouska-Uherska, vzniklo hodně pojmenování, která se v češtině dochovala dodnes. Vercajk, kára, cálovat, fabrika, flaška. To jen malá ukázka toho, co jsme si z němčiny půjčili. Když tohle víte, německá slovíčka se vám budou učit ein zwei. A co jste si ve svém slovníku z němčiny půjčili vy?

4. Němčina má ráda složeniny

Němci sice nedávno přišli o své nejdelší slovo o 63 písmenech – Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa). Pořád ale v německých knížkách a učebnicích najdeme hodně složenin. Samotní Němci extrémně dlouhým složeným slovům říkají „tasemnice“ a často se baví jazykolamy (Schválně, zkuste říci Donaudampfschifffahrtsgesellschaftskapitän, kapitán dunajské paroplavební společnosti, ehm, několikrát za sebou.) Složeniny mohou být ale často velice jednoduché na zapamatování. Das Seeufer (břeh jezera), die Regenzeit (období deštů), die Feuerwehr (hasičský sbor). To dává smysl, ne.

5. Sandra Bullock mluví také německy

Viděli jste film „Slečna drsňák“? Pak si určitě vybavíte americkou herečku Sandru Bullock. Věděli jste, že do dvanácti let žila v německém Nürnbergu, do osmnácti měla americké i německé občanství a před nedávnem o to německé znovu požádala. Mluví sexy plynulou němčinou, kterou předvedla na jednom z předávání Oskarů. Chtěli byste být drsní a nechat se unést přitažlivým německým projevem této americké krásky? Tak už víte pátou motivaci k tomu myslet si, proč by němčina nemusela být takové zlo, jak se říká.

A co teprve taková němčina přes Skype, tu si oblíbíte určitě!

Co vy a němčina? Napište nám o tom, těšíme se. 🙂