Radovan Černák

Vyzkoušet 1. hodinu zdarma

Chcete čítať Shakespeara v origináli, či cestovať po svete, mať správy z prvej ruky, alebo len vidieť svoj obľubený seriál skôr ako sa niekto zmiluje a zverejní titulky? S motiváciou by tu isto nemal byť problém. Veď angličtina je dnes prakticky univerzálnym jazykom, rečou globalizovanej informačnej éry, najväčšej svetovej komunity, znakom i základným predpokladom vzdelanosti. Kto ju neovláda, je “out”. Zároveň je to jazyk krásny, ľubozvučný a väčšine ľudí sa učí ľahšie ako iné jazyky! Je to skvelý nástroj, vie byť jednoduchá a jasná, ale i zložitá a mnohoznačná, hravá i vážna, jazyk vedy, obchodu, ale i poézie, hudby. Nikde sa s ňou nestratíte a všetko si nájdete.

S angličtnou žijem už skoro 29 rokov a stále som do nej zaľúbený. Dôkladne sme sa spoznali hlavne na študijných pobytoch v USA, Británii a Indii, ale osvedčila sa všade na cestách, pri štúdijách, v práci i pri každodennej dávke informácií a zábavy. No a naša “love affair” sa ešte zintenzívnila, keď som sa stal lektorom. Za takmer 13 rokov praxe som sa stretol snáď so všetkými vekovými skupinami a typmi študentov, od uplných začiatočníkov, po takých, čo sa pripravovali na skúšku CAE, od kurzov individuálnych, po skupinové. Mám odskúšané všakovaké metódy od “old-school” drilovania, cez klasické cvičenia, či prácu s textom, obrázkami, nahrávkami, až po dynamické konverzačné lekcie. Rýchlo odhadnem, kde sa nachádzate a navrhnem čo treba urobiť, aby ste sa posunuli ďalej. Mám rád pestré hodiny, s rôznymi typmi prístupov, ktoré pomáhajú s rôznymi aspektmi jazyka, ale vždy sa prispôsobím vašim potrebám. Učenie je pre mňa vzťah rovnocenných partnerov a spolu kurz ušijeme namieru, podľa vašich cieľov, toho čo vám vyhovuje a toho, čo funguje.

Do výkladnej skrine by som si ako učiteľ vyložil:
entuziazmus – učenie ma veľmi baví, mám ho v krvi, vždy pri ňom ožijem a dobijem si energiu,
trpezlivosť – všetko vám dôkladne vysvetlím a každú aktivitu zdôvodním, výuka pôjde vaším tempom, nemusíte sa báť robiť chyby, problému sa budeme venovať kým ho nevyriešime,
systematickosť – každá lekcia by mala mať jasný cieľ, ktorý je súčasťou “vyššieho plánu”.

Názor na výuku jazyků přes Skype

chevron-down