Přiveďte kamaráda, sekretářku nebo tetičku, a máte u nás 2 lekce navíc zdarma k vašemu dalšímu předplatnému.

Stálí klienti prostě musí dostat něco extra. Vy od nás získáte jednu lekci zdarma při každém 3. předplatném 15 lekcí.

Chcete překvapit své blízké dárkem, který má opravdovou cenu? Jazykový kurz přes Skype je jasná volba. Tady vám povíme, jak na to.

Obchodní podmínky


PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po odeslání objednávky na první hodinu ZDARMA Vás budeme e-mailem kontaktovat s navrženými termíny, ve kterých by bylo možné Vaši první hodinu čerpat. Jakmile jeden z navržených termínů odsouhlasíte, výuka může začít.

První hodina ZDARMA není závazná. Vyzkoušíte a sami se rozhodnete, zda si přejete s výukou pokračovat. 

První hodinu ZDARMA můžete pro každý jazyk čerpat jenom jednou.

Pakliže Vám průběh hodiny a styl výuky přes Skype bude vyhovovat, domluvíme se na množství hodin, které byste rádi předplatili.

Poté Vám bude na Váš mail zaslán odkaz, na kterém najdete formulář pro závaznou objednávku lekcí. Na základě vyplněné objednávky Vám vystavíme fakturu pro úhradu Skype kurzu a to v jeho plné výši (odpovídající zvolenému balíčku lekcí). V objednávce prosím uveďte přesně pro jakého odběratele (přesný obchodní název, sídlo, IČO, DIČ) a na jakou adresu si přejete fakturu zaslat (e-mailem či poštou).

Příjem platby Vám bude automaticky potvrzen e-mailem (obvykle nejpozději do 3 dnů po připsání částky na účet provozovatele). S výjimkou první lekce ZDARMA může zájemce čerpat lekce až po připsání peněz na účet provozovatele.

 

OBECNÉ PODMÍNKY

Jedna vyučovací Skype lekce trvá 50 minut (standardní lekce) nebo 90 minut (prodloužená lekce).

Klient se objednáním lekcí zavazuje k jejich zaplacení v plné výši.

Lekce začínají v předem dohodnutém čase a to tak, že lektor kontaktuje klienta pomocí programu Skype. Pokud nebude klient v dohodnutém čase připojen, vyčká lektor ještě dalších 10 minut. Klient si však musí být vědom toho, že mu hodina nebude prodloužena a bude uhrazena v plné výši. Totéž platí i v situaci, kdy se klient nepřihlásí v době do již zmíněných 10-ti minut po domluveném začátku lekce.

Pokud klient zruší lekci v době kratší než 24 hodiny před konáním lekce, bude lekce naúčtována v plné výši.

V případě technických či jiných problémů na straně lektora nebude hodina účtována.

Klient může uhrazené lekce čerpat v libovolném časovém období ne však delším než 6 měsíců od data jejich uhrazení.

Pokud klient lekce ve stanovém období 6 měsíců nevyčerpá, nevzniká mu nárok na vyplacení částky za nevyčerpané lekce.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje potřebné pro komunikaci s Vámi budou použity výhradně pro účely námi poskytovaných služeb. Tyto osobní údaje jsou využity za účelem realizace objednaných služeb a ke komunikaci s Vámi. Vyhrazujeme si právo Vás s použitím těchto údajů informovat o našich připravovaných aktivitách, nových službách, nabídkách apod.

Provozovatel se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě žádné třetí straně.

Registrací Vašich údajů v systému potvrzujete souhlas s výše uvedeným účelem použití Vašich osobních údajů a skutečnost, že tato data poskytujete dobrovolně.
Osobní data jsou zabezpečována na nejvyšší možné úrovni. Poskytovatel se při zpracování dat řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.