Přiveďte kamaráda, sekretářku nebo tetičku, a máte u nás 2 lekce navíc zdarma k vašemu dalšímu předplatnému.

Stálí klienti prostě musí dostat něco extra. Vy od nás získáte jednu lekci zdarma při každém 3. předplatném 15 lekcí.

Chcete překvapit své blízké dárkem, který má opravdovou cenu? Jazykový kurz přes Skype je jasná volba. Tady vám povíme, jak na to.

Mgr. Daniel Botka

Ahojte, volám sa Daniel. Vyštudoval som odbor anglický jazyk v odbornej komunikácii a svoje skúsenosti s výučbou cudzích jazykov som získal najmä v jazykových školách a vďaka firemnej výučbe. Zúčastnil som sa jazykového kurzu v Anglicku a jeden semester som v Dánsku študoval anglický a nemecký jazyk. Po štúdiu na VŠ sa okrem výučby cudzích jazykov venujem aj prekladu a tlmočeniu. Táto oblasť mi pomohla prehĺbiť svoje vedomosti v oboch jazykoch a naučila ma mnohé z praxe, čo sa snažím využívať aj na svojich hodinách. Pevne verím, že cudzí jazyk sa dá najlepšie naučiť praktickým prístupom, ktorý na svojich hodinách uplatňujem. Moje hodiny sú zamerané najmä na komunikáciu s množstvom podporných materiálov. Popri konverzácii a praktických úlohách je taktiež dôležité nadobudnúť isté znalosti z gramatiky aby sme mohli efektívne používať daný jazyk. Dalo by sa teda povedať, že moje hodiny sa zo 60 % skladajú z konverzácie na danú tému, 20 % osvojovania si novej gramatiky a 20 % učenia sa novej slovnej zásoby. Pri výučbe jazyka je velmi dôležitý aj individuálny prístup k jednotlivým študentom. Náročnosť svojich hodín upravujem v závislosti od študenta, vždy sa však snažím, aby si z hodín odniesol čo najviac a aby bola každá hodina malou výzvou, ktorú spoločne zvládneme a posunieme sa ďalej. Teším sa na vás. Daniel