Mgr. Ing. Hana Héniková

Hana Héniková langon

Je pravda, že němčina nepatří k jednoduchým jazykům. A těm, kdo ho studují, připravuje značné těžkosti. Americký spisovatel Mark Twain popsal svoji zoufalou snahu zvládnout němčinu v humorném článku Die schreckliche deutsche Sprache (Strašná německá řeč). Zde píše: „ein begabter Mann kann Englisch in dreißig Stunden, Französisch in dreißig Tagen und Deutsch in dreißig Jahren lernen (nadaný muž se může anglicky naučit za třicet hodin, francouzsky za třicet dnů a německy za třicet let)“. Ale hlavu vzhůru, Twainova nadsázka zamlčuje, že němčina je krásný jazyk Goetheho a Schillera, jazyk velmi přehledný, spořádaný a logický, jazyk plný pevných pravidel (až na výjimky a výjimky z výjimek).

Máte také chuť se pustit do studia a umět si přeložit i taková slova jako Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (zákon o přenosu povinností při kontrole označování hovězího masa)?

Já osobně studentům při louskání těchto oříšků pomáhám již 15 roků.

Hana